Dyrt at undlade at finde og bringe navn på fotograf PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Fredag, 24 Oktober 2008 07:37

Fra Danske Specialmedier, - tidligere Dansk Fagpresse

 

En udgiver af et blad eller et web-site har altid ansvaret for at sikre, at et foto i mediet er forsynet med fotografens navn, selv om billedet er fremsendt til redaktionen uden angivelse af fotonavn.

 

Det fremgår af en dom i Østre Landsret i en sag anlagt af en pressefotograf mod et af Danske Specialmediers medlemmer.

Bladet havde i forbindelse med omtalen af en bog gengivet et fotografi, som bladet havde modtaget fra forlaget. Der var her ikke angivet navn på fotografen, hvorfor bladet bragte billedet i bladet uden fotonavn. Artiklen om bogen med fotoet blev samtidig lagt på mediets hjemmeside.

Udgiveren sagde i landsretten, at det i praksis ikke er muligt hver gang at undersøge, hvem der er ophavsmand til et foto, der følger med en pressemeddelelse eller en bog, hvis ikke forlaget oplyser det ved fremsendelsen.

Fotografen lagde i retten vægt på, at det var det bedste fotografi, han havde taget i sin karriere, og at han har fået 200 Euro pr. eksemplar, og at det var vigtigt for ham at blive navngivet, så nye kunder på den måde kunne få øje på ham.

Landsrettens dommere fandt, at gengivelsen af fotografiet uden angivelse af fotografens navn var en krænkelse af ophavsretslovens bestemmelser - og selv om retten tilføjer, at krænkelsen er uagtsom - blev udgiveren dømt til at betale fotografen en godtgørelse på 3000 kr. - samt betale 6000 kr. i sagsomkostninger.

Læren af denne sag er, at en udgiver, der ønsker at bringe et foto fremsendt med en pressemeddelelse, skal udføre det detektivarbejde, det kan være at finde fotonavnet.

 

Ta' den,  hr. Nielsen !